Uw online gids in Pompenland

Nieuws van de leveranciers

Slimme rode storingslamp voor drukriolering

14 november 2019 - door Landustrie Sneek B.V.
PompenGids.net
Voor 1- en 2-pomps drukrioleringsgemalen komt Landustrie met de LANDY-LITE unit. Een eenvoudig en voordelig alarmeringssyteem voor gemalen in het buitengebied. De compacte unit kan snel en gemakkelijk in de (bestaande)
buitenopstellingskast worden geplaatst.  Voordeel is, dat de bestaande besturing niet of nauwelijks hoeft te worden aangepast. In geval van mogelijke storing blijft het gemaal te allen tijde zijn primaire functie uitvoeren. Door het extreem lage dataverbruik kan de LANDY-LITE met goedkope 4G simkaarten worden uitgerust. Maandelijkse communicatiekosten worden zo laag gehouden. Via e-mail kan de unit direct storingsberichten naar de beheerder sturen. Ook is het mogelijk de unit te koppelen met de Webcontroller 2.0 of met de hoofdpost. LANDY-LITE meldt pompstoringen, hoogwatermeldingen en draaitijdoverschrijding én registreert pompstarts en draaitijden. Optioneel kan de LANDY-LITE ook op afstand door middel van schakelcontacten een pomp blokkeren of een storing resetten.
Link: https://www.landustrie.nl/nl/producten/pompinstallaties/telemetrie.html

Landustrie Sneek B.V. | 0515-486 888 | info@landustrie.nl | www.landustrie.nl

Meer nieuws ... »


Copyright © PompenGids.net 2020


   Twitter    Facebook    YouTube