Uw online gids in Pompenland

Nieuws van de leveranciers

Verleng de levensduur van uw equipment !

20 april 2020 - door Hydrotec International b.v
PompenGids.net
Het correct balanceren van pompen, elektromotoren en ventilatoren is een belangrijke factor om een lange levensduur te bereiken, dat weet iedereen. Toch wordt er in de praktijk vaak niet meer op gelet, terwijl de balancering door slijtage verstoord kan worden. 

Een ander probleem wat wij vaak zien is dat nieuw geleverde machines vaak slecht, of helemaal niet gebalanceerd zijn. Ik vermoed dat een nieuwe manier is gevonden om de aftersales een boost te geven ? Helaas heb je de gevolgen niet echt in de hand, het kan zich tegen zo'n fabrikant keren.
 
Schrijnend voorbeeld:
Een nieuwe dompelpomp 11 kW van een bekend merk, faalt na 3 maanden.  
Uit inspectie blijkt dat de lagers gefaald hebben, de rotor heeft het blikpakket geraakt en is te ver beschadigd om opnieuw te wikkelen.
 
Er waren geen sporen te vinden dat de rotor af fabriek gebalanceerd was, bij controle op onze machine blijkt : Toegelaten volgens DIN graad G6.3 bij 937 opm zou totaal 13 gram zijn ( 2 x 6,5 gram twee vlaks balancering). De gemeten onbalans: Waaierzijde 32,2 gram,  5 x de toegestane onbalans. Boven lager zijde 14,3 gram.
 
De oorzaak van schade is meestal een optelsom. Het (merkloze) onder lager meet op de buitendiameter 0,01 mm onder nominaal, de huispassing meet 0,03 mm boven nominaal.
Beiden nét binnen de norm, maar wel 0,04 speling tussen een zwaar belast lager en het huis.
  
Desgevraagd heeft de fabrikant de pomp geïnspecteerd, en oordeelt dat het geen garantie is, omdat de olie in water sensor niet aangesloten is geweest. Goed, iedereen zal zijn eigen mening hebben, maar duidelijk is dat ik dit merk niet meer aan mijn klanten zou adviseren.
 
Ons advies: Laat bij twijfel uw machines inspecteren door een kundig bedrijf zoals Hydrotec International bv.
Dat kan schade en kosten voorkomen!
​ 
Link: www.hydrotec-int.nl/reparatie--revisie

Hydrotec International b.v | 035-62 44 505 | info@hydrotec-int.nl | www.hydrotec-int.nl

Meer nieuws ... »


Copyright © PompenGids.net 2020


   Twitter    Facebook    YouTube