Uw online gids in Pompenland

Disclaimer

De gegevens op Pompengids.net zijn samengesteld door PumpSupport, maar de leveranciersgegevens zijn altijd verstrekt door de pompleveranciers zelf. De overzichten en de berekeningen zijn steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar de samenstellers aanvaarden geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de volledige juistheid hiervan.

Mocht u als gebruiker van ons bestand onjuistheden ontdekken, dan zouden wij het op prijs stellen wanneer u de betreffende leverancier hier op wijst zodat hij dit kan corrigeren.
Desgewenst kunt u ook een e-mail sturen aan suggesties@pompengids.net zodat wij uw opmerking met hem kunnen bespreken.

Copyright © PompenGids.net 2018


   Twitter    Facebook    YouTube